Tre Xanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WXCM+2W9, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3923 930
Trang web
Vị trí chính xác 109.200.391, 1.069.848.526


Hình ảnh

Xem thêm:  MI LAN DIAMOND HOTEL