Trần Gia Computer

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 55 Nguyễn Khoa Văn, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 536100, Việt Nam
Số điện thoại 097 698 90 70
Trang web business.site
Vị trí chính xác 164.104.265, 10.767.252.289.999.900


Địa chỉ Trần Gia Computer ở đâu?

55 Nguyễn Khoa Văn, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 536100, Việt Nam

Giờ làm việc của Trần Gia Computer như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gia Tín Compuer (Cẩm Lệ Đà Nẵng)