Trạm y tế xã Tân Lập, Tân Lập

Thông tin chi tiết

Địa chỉ JX6P+CJ2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 860
Trang web
Vị trí chính xác 116.110.212, 1.059.865.193


Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Mai Anh Loan