Trạm Y Tế Xã Phú Hồ, Phú Hồ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FM98+W8V, Phú Hồ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3868 155
Trang web
Vị trí chính xác 164.698.529, 1.076.657.906


Xem thêm:  Phòng Y Tế Huyện Cẩm Mỹ, Long Giao