Trạm Y tế phường Nam Dương, Nam Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 439 Ông Ích Khiêm, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3897 591
Trang web
Vị trí chính xác 160.621.231, 1.082.163.511


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu