Trạm Y Tế Phường 6 Quận Tân Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đất Thánh, Phường 6, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 6549
Trang web timbenhvien.vn
Vị trí chính xác 107.834.095, 1.066.566.091


Địa chỉ Trạm Y Tế Phường 6 Quận Tân Bình ở đâu?

2 Đất Thánh, Phường 6, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y Tế Phường 6 Quận Tân Bình như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Quận 9, Tăng Nhơn Phú B