Trạm Y Tế Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 57 Lê Văn Tao, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3832 065
Trang web
Vị trí chính xác 105.433.284, 10.640.822.639.999.900


Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Lê Chân, An Biên