Trạm Thú Y Quận 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 178 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3920 1141
Trang web chicucthuy.com
Vị trí chính xác 107.633.128, 1.066.908.332


Địa chỉ Trạm Thú Y Quận 1 ở đâu?

178 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Thú Y Quận 1 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Thú Y Quận Thủ Đức, Bình Thọ