Tracy’s House Coffee & Tea

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J4P9+QXW, Unnamed Road, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 352 38 52
Trang web
Vị trí chính xác 106.369.782, 10.711.994.089.999.900


Địa chỉ Tracy's House Coffee & Tea ở đâu?

J4P9+QXW, Unnamed Road, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tracy's House Coffee & Tea như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn Huế