Trà Sữa R&B TEA VÕ OANH, 63 Võ Oanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6683 7782
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.039.208, 10.671.789.389.999.900


Địa chỉ Trà Sữa R&B TEA VÕ OANH ở đâu?

63 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa R&B TEA VÕ OANH như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà Sữa Lắc 10 Plus, Tân Bình