Trà sữa Pozaa tea Hải Phòng, Kiến An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 214 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0869 673 296
Trang web pozaatea.vn
Vị trí chính xác 208.087.128, 1.066.259.403


Địa chỉ Trà sữa Pozaa tea Hải Phòng ở đâu?

214 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Pozaa tea Hải Phòng như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30], Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa Dreamtea, Hiệp Tân