Trà Sữa Kim Dung – Trần Văn Ơn, Phú Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 113 Trần Văn Ơn, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 945 14 97
Trang web
Vị trí chính xác 109.766.017, 106.675.449


Địa chỉ Trà Sữa Kim Dung - Trần Văn Ơn ở đâu?

113 Trần Văn Ơn, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Kim Dung - Trần Văn Ơn như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Huyền Nguyễn, TT. Định Quán