Trà Sữa Hân Hy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Trường Chinh, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0387 381 745
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 164.621.873, 1.076.013.895


Địa chỉ Trà Sữa Hân Hy ở đâu?

19 Trường Chinh, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Hân Hy như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Địa chỉ email của Trà Sữa Hân Hy là gì?

info@foody.vn, janedoe@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Delycious by cent, Phường 2