Trà sữa Đài Loan Pozaa Tea Gia Hùynh Trảng Bàng, Nguyễn Văn Rốp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29Q5+9H4, Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0862 766 468
Trang web
Vị trí chính xác 110.383.766, 106.358.953


Địa chỉ Trà sữa Đài Loan Pozaa Tea Gia Hùynh Trảng Bàng ở đâu?

29Q5+9H4, Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Đài Loan Pozaa Tea Gia Hùynh Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  TocoToco, 38 Nguyễn Thái Sơn