Trà sữa Apa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XR4G+7XG, Ba Mươi Tháng Tư, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 524 15 13
Trang web
Vị trí chính xác 109.556.807, 1.068.274.486


Địa chỉ Trà sữa Apa ở đâu?

XR4G+7XG, Ba Mươi Tháng Tư, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Apa như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe XƯA & NAY