Trà cung đình Đức Phượng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3959 595
Trang web tracungdinhhue.com.vn
Vị trí chính xác 16.457.463.999.999.900, 1.075.829.875


Địa chỉ Trà cung đình Đức Phượng ở đâu?

24 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà cung đình Đức Phượng như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  L'angfarm Store Bùi Thị Xuân, Phường 2