Tòa nhà VCCI, Đằng Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMJX+3CV, Đ. Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 431 31 87
Trang web vccihp.com.vn
Vị trí chính xác 208.302.409, 1.066.985.455


Địa chỉ Tòa nhà VCCI ở đâu?

RMJX+3CV, Đ. Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa nhà VCCI như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm phân phối pha màu sơn nước - sơn mykolor, sơn spec, sơn expo.... Thành Vạn Phát, Bình Trị Đông A