Toà nhà Sonadezi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường 1 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, 1 Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3833 388
Trang web sonadezi-giangdien.vn
Vị trí chính xác 10.907.215.599.999.900, 1.068.486.798


Địa chỉ Toà nhà Sonadezi ở đâu?

Đường 1 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, 1 Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Toà nhà Sonadezi như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30]

Địa chỉ email của Toà nhà Sonadezi là gì?

szg@sonadezi-giangdien.vn, support@sonadezi-giangdien.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Sơn Hải Building, Má Chai