Tịnh Xá Ngọc Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G4J4+263, Tân Hoà, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 845 36 07
Trang web
Vị trí chính xác 105.300.098, 1.071.055.562


Xem thêm:  Chùa Bửu Phong, Khu phố 5