Tịnh thất từ tâm.lâm đồng, Phú Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M74V+G23, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 279 18 91
Trang web
Vị trí chính xác 11.656.267.699.999.900, 10.829.254.979.999.900


Địa chỉ Tịnh thất từ tâm.lâm đồng ở đâu?

M74V+G23, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tịnh thất từ tâm.lâm đồng như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Bửu An