Tịnh An Lan Nhã – Khemārāma

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0383 506 446
Trang web khemarama.net
Vị trí chính xác 105.712.051, 1.072.214.703


Địa chỉ Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma ở đâu?

Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00], Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Lạc Bang