Tiêu Dao Quán, Chợ Dừa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 P. Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 090 490 90 80
Trang web
Vị trí chính xác 210.185.724, 1.058.246.985


Địa chỉ Tiêu Dao Quán ở đâu?

51 P. Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiêu Dao Quán như thế nào?

Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơm Niêu Thiên Lý