Tiếng Anh giao tiếp Aten Đà Nẵng, Thạc Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0704 743 728
Trang web aten.edu.vn
Vị trí chính xác 16.057.394, 1.082.113.059


Địa chỉ Tiếng Anh giao tiếp Aten Đà Nẵng ở đâu?

54 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiếng Anh giao tiếp Aten Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiếng Anh Cẩm Lệ - English AZ Ms Vân, Khuê Trung