Tiến Phát – Điểm tâm Hồng Kông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3853 6217
Trang web
Vị trí chính xác 107.544.776, 10.666.229.399.999.900


Địa chỉ Tiến Phát - Điểm tâm Hồng Kông ở đâu?

18 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiến Phát - Điểm tâm Hồng Kông như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-12:30], Thứ Sáu:[06:00-12:30], Thứ Bảy:[06:00-12:30], Chủ Nhật:[06:00-12:30], Thứ Hai:[06:00-12:30], Thứ Ba:[06:00-12:30], Thứ Tư:[06:00-12:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Tân Hải Vân