Tiệm Vàng Kim Tài, Tân Lập

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 11 Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập,, Huyện Tân Biên,, Tỉnh Tây Ninh, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3872 390
Trang web
Vị trí chính xác 11.607.530.599.999.900, 1.059.871.948


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Tài ở đâu?

Tổ 11 Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập,, Huyện Tân Biên,, Tỉnh Tây Ninh, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Tài như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[07:00-16:30], Chủ Nhật:[07:00-16:30], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30]

Mạng xã hội của Tiệm Vàng Kim Tài là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/tayninh247/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Tokyolife Hải Dương