Tiệm Vàng Kim Phát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 297 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3848 351
Trang web
Vị trí chính xác 103.948.748, 1.071.054.703


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Phát ở đâu?

297 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Phát như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đá Quý & Vàng Lâm Đồng, Hiệp An