Tiệm Vàng Kim Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 100 Huỳnh Tịnh Của, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3825 343
Trang web
Vị trí chính xác 104.919.168, 1.071.727.447


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Lợi ở đâu?

100 Huỳnh Tịnh Của, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Lợi như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bếp Ga Rinnai ĐẠI HÙNG Quận 7