Tiệm thuốc tây hoàng dung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VQPQ+V2V, Nhà lồng chợ, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0352 205 288
Trang web
Vị trí chính xác 108.872.317, 1.057.875.545


Địa chỉ Tiệm thuốc tây hoàng dung ở đâu?

VQPQ+V2V, Nhà lồng chợ, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm thuốc tây hoàng dung như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Thiên Phước, Phường 1