Tiệm Tạp Hóa Mỹ Liên, Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83 Cù Chính Lan, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3726 314
Trang web
Vị trí chính xác 160.650.537, 1.081.869.151


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Hải Hà, Liên Nghĩa