Tiệm Hoa Tươi Hương Ly

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FHXX+FQ5, QL49, Thôn Nam Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 092 176 77 77
Trang web
Vị trí chính xác 16.498.639.999.999.900, 10.759.949.999.999.900


Xem thêm:  Cửa Hàng Hoa Tươi Diệu, Thanh Khê Đông