Tiệm Giặt Ủi Việt Vy – Đà Nẵng, Thạch Thang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 923 45 62
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.072.674, 1.082.197.875


Địa chỉ Tiệm Giặt Ủi Việt Vy - Đà Nẵng ở đâu?

8 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Giặt Ủi Việt Vy - Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Dịch Vụ Giặt Rửa Mr Wash, Phường 1