Tiệm điện Hoàng Nguyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ khu chợ thôn, Trung Sơn, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 872 73 03
Trang web
Vị trí chính xác 105.905.246, 1.072.100.454


Địa chỉ Tiệm điện Hoàng Nguyên ở đâu?

khu chợ thôn, Trung Sơn, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm điện Hoàng Nguyên như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảy Thành - Đại Lý VTC Digital