Tiệm cơm nước An Duyên Chợ Lớn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15 Trần Điện, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6298 8668
Trang web anduyencholon.com
Vị trí chính xác 107.516.918, 1.066.623.035


Địa chỉ Tiệm cơm nước An Duyên Chợ Lớn ở đâu?

15 Trần Điện, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm cơm nước An Duyên Chợ Lớn như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Vịt Quay Mỹ Lý, Phú Cường