Tiệm Cắt Tóc Xuyên, Trại Cau

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 212, Phố Hồ Sen, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 469 18 66
Trang web
Vị trí chính xác 208.486.755, 1.066.808.081


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  30Shine Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất