Tiệm cà phê XƯA, TT. Thạnh Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 17 Trần Phú, TT. Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 160 10 60
Trang web
Vị trí chính xác 117.622.775, 1.084.933.688


Địa chỉ Tiệm cà phê XƯA ở đâu?

17 Trần Phú, TT. Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm cà phê XƯA như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe KOI, Đông Khê