Tiệm Bánh Tường Vân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 439 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3816 087
Trang web
Vị trí chính xác 10.357.585.799.999.900, 10.708.614.259.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Tường Vân ở đâu?

439 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Tường Vân như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lien' s Bakery