Tiệm Bánh Tuổi Thơ, Tân Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0346 759 164
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.755.923.899.999.900, 1.067.258.986


Địa chỉ Tiệm Bánh Tuổi Thơ ở đâu?

27 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Tuổi Thơ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Bao Thọ Phát - Ông Ích Đường - Cẩm Lệ - Đà Nẵng, Hòa Thọ Đông