Tiệm Bánh Tâm Phát, Xuân Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1440, ĐT 769, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 096 375 17 92
Trang web
Vị trí chính xác 109.392.269, 1.071.400.943


Địa chỉ Tiệm Bánh Tâm Phát ở đâu?

1440, ĐT 769, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Tâm Phát như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Hạnh Phúc, Phường 2