Tiệm Bánh Suri

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16, Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 594 56 87
Trang web
Vị trí chính xác 165.315.567, 10.746.042.969.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Suri ở đâu?

16, Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Ngọt Đức Phát, 228 QL22