Tiệm bánh Sài Gòn, Gò Dầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ô4/158, Thanh Bình, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6214 816
Trang web
Vị trí chính xác 110.805.636, 10.626.987.969.999.900


Địa chỉ Tiệm bánh Sài Gòn ở đâu?

Ô4/158, Thanh Bình, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Sài Gòn như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Sản Xuất Bánh Mì Thanh Trang, Phường Tân Thiện