Tiệm Bánh Ngọt Như Ý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 230, Khu Phố 3 Tháng 2, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TT. Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 821 10 12
Trang web
Vị trí chính xác 20.695.022.299.999.900, 1.064.838.003


Địa chỉ Tiệm Bánh Ngọt Như Ý ở đâu?

230, Khu Phố 3 Tháng 2, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TT. Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Ngọt Như Ý như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Thảo