Tiệm Bánh Kim Loan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Sơn Tùng, Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3554 368
Trang web
Vị trí chính xác 165.643.702, 107.485.433


Hình ảnh

Xem thêm:  Jenny's House Garden Gate, Phường 9