Tiệm Bánh Đức Phát, 5/59 Kp3, Thị trấn Hòa Thành,, Huyện Hòa Thành,, Tây Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5/59 Kp3, Thị trấn Hòa Thành,, Huyện Hòa Thành,, Tây Ninh, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 346
Trang web
Vị trí chính xác 112.844.725, 1.061.243.971


Địa chỉ Tiệm Bánh Đức Phát ở đâu?

5/59 Kp3, Thị trấn Hòa Thành,, Huyện Hòa Thành,, Tây Ninh, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Đức Phát như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Và Cà Phê Đức Thanh, Thạch Thang