Tiệm bạc Ngọc Châu, Vĩnh Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ấp 4 chợ Vĩnh Tân, xa, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 966 62 13
Trang web
Vị trí chính xác 1.112.028, 10.670.660.799.999.900


Địa chỉ Tiệm bạc Ngọc Châu ở đâu?

Ấp 4 chợ Vĩnh Tân, xa, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bạc Ngọc Châu như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Mạng xã hội của Tiệm bạc Ngọc Châu là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Jewelry-Wholesaler/TI%25E1%25BB%2586M-B%25E1%25BA%25A0C-NG%25E1%25BB%258CC-H%25E1%25BA%25A0NH-470046460122614/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bạc Kim Ngân, 81 Lý Thường Kiệt