Thủy sinh Haki Aquarium, Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72700, Việt Nam
Số điện thoại 090 524 60 91
Trang web hakiaqua.com
Vị trí chính xác 10.798.349.799.999.900, 10.664.420.559.999.900


Địa chỉ Thủy sinh Haki Aquarium ở đâu?

Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72700, Việt Nam

Giờ làm việc của Thủy sinh Haki Aquarium như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Thủy sinh Haki Aquarium là gì?

facebook: https://www.facebook.com/hakiaquarium/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Miniso 252 Lê Văn Sỹ, Phường 14