THỰC PHẨM TOP VIỆT – Thực phẩm đông lạnh nhập khẩu Đà Nẵng, Nại Hiên Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Vân Đồn, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 098 888 81 43
Trang web topvietfood.com
Vị trí chính xác 160.955.949, 10.824.100.729.999.900


Địa chỉ THỰC PHẨM TOP VIỆT - Thực phẩm đông lạnh nhập khẩu Đà Nẵng ở đâu?

19 Vân Đồn, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của THỰC PHẨM TOP VIỆT - Thực phẩm đông lạnh nhập khẩu Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Bia - Nước Ngọt Huyền Trang, Đường D7