Thực phẩm chay Âu Lạc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 61-63 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 0211
Trang web
Vị trí chính xác 10.815.968.699.999.900, 1.066.785.706


Địa chỉ Thực phẩm chay Âu Lạc ở đâu?

61-63 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực phẩm chay Âu Lạc như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Thanh Hải, Việt Nam