Thực dưỡng Bà Sương, Thanh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 140/2 Thanh Long, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 579 79 16
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.835.957, 10.821.492.549.999.900


Địa chỉ Thực dưỡng Bà Sương ở đâu?

140/2 Thanh Long, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực dưỡng Bà Sương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lẩu Nướng 39K 2, 41 Đường số 4