Thua Thien Hue Electronics Co

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 133 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3527 095
Trang web
Vị trí chính xác 164.708.291, 10.758.673.069.999.900


Địa chỉ Thua Thien Hue Electronics Co ở đâu?

133 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Thua Thien Hue Electronics Co như thế nào?

Thứ Hai:[00:00-22:00], Thứ Ba:[00:00-22:00], Thứ Tư:[00:00-22:00], Thứ Năm:[00:00-22:00], Thứ Sáu:[00:00-22:00], Thứ Bảy:[00:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Máy Tính Enter, Tây Lộc