Thư viện Trung Tâm (Chi nhánh Khu B)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VQMJ+86W, Kí Túc Xá DHQG TPHCM Khu B,, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 028 3724 2181
Trang web vnulib.edu.vn
Vị trí chính xác 10.883.367.999.999.900, 1.067.805.937


Địa chỉ Thư viện Trung Tâm (Chi nhánh Khu B) ở đâu?

VQMJ+86W, Kí Túc Xá DHQG TPHCM Khu B,, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thư viện Trung Tâm (Chi nhánh Khu B) như thế nào?

Thứ Hai:[14:00-21:00], Thứ Ba:[14:00-21:00], Thứ Tư:[14:00-21:00], Thứ Năm:[14:00-21:00], Thứ Sáu:[14:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng VH-TT TP Bà Rịa - Thư viện